You are here: Home » Legal Services » Professional Consulting
Wednesday, 25 May 2022
Choose language:
Serbian (Latin)English (United Kingdom)

Poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Savetovanje preduzetnika u vezi poreskih pitanja i davanja saveta za optimalna rešenja u pojedinim slučajevima.

 

  • Priprema i izrada propisanih poreskih obračuna i godišnjih poreskih prijava – za porez na dodanu vrednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit.
  • Učestvovanje u zastupanju preduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva finansija Republike Srpske, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izveštaja i slično

 

Kad vam zatreba poslovni savjetnik savjetovaćemo vas kako iskoristiti olakšice, oslobođenja i poticaje po Zakonu o porezu na dobit / dohodak i ostvariti maksimalne uštede kako bi kapital ostao za daljnji poticaj i razvoj firme.

 

  • Pružit ćemo vam stručno poslovno savjetovanje tokom cijele godine uz obaveznu pisanu izjavu o čuvanju vaših poslovnih tajni i davati vam odgovore na sva pitanja s kojima se kao preduzetnik možete sresti u svakodnevnom poslovanju.
  • Pomoći ćemo vam u poslovanju, biti ćemo točni, uslužni i stručni i davati ćemo vam ideje za upravljanje poreznim obvezama, a vaše porezne strategije biti će uvijek u skladu sa Zakonom.