Statistika: Nove šifre

nedelja, 10 avgust 2008 06:30 Alfa Biro D.O.O.
Štampa

Donesen je nova dopuna zakona o Privrednim društvima u kojem se nalaže da se promjene sve šifre djelatnosti. Ukoliko još niste to uradili, konaktirajte nas da bi vam pomogli da što prije uskladite vaše preduzeće sa novim zakonom.