Obavještenje za poreske obveznike o radnom vremenu u područnim jedinicama Poreske uprave

subota, 09 avgust 2008 22:30 Alfa Biro D.O.O.
Štampa

 

Obavještavamo vas da je do kraja ovog mjeseca, tj. do 30.06.2014. godine, u svim područnim jedinicama organizovan rad subotom u radnom vremenu od 8 do 15 časova.

Rad subotom je organizovan da bi se poreskim obveznicima omogućilo pravovremeno ulaganje prigovora na poreske račune za porez na nepokretnosti i informisanje u pogledu njihovoh prava i obaveza u vezi sa dostavljenim poreskim računima.

U zavisnosti od procjene svake područne jedinice o potrebi produženja radnog vremena radnim danima, ista će o tome obavijestiti poreske obveznike putem lokalnih medija i isticanjem obavještenja na vidnom mjestu u prostorijama te područne jedinice.